Przeciski pneumatyczne pod drogami
irek86pl / 18.06.2020

Przeciski pneumatyczne pod drogami

Przeciski pneumatyczne pod drogami

Ze względu na wymogi ze strony właścicieli dróg, metoda przecisku pneumatycznego jest jedynym, akceptowalnym rozwiązaniem umożliwiającym przejścia przez drogi. Ta metoda pozwala na układanie wszystkich rodzajów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, wodnych i gazowych, bez konieczności niszczenia nawierzchni drogowych. Nasza firma specjalizuje się w technologii bezwykopowej i od wielu lat oferuje usługi związane z wykonywaniem przepustów pod drogami, wjazdami, nasypami oraz innymi przeszkodami terenowymi.

przeciski pod drogami kretem pneumatycznym

Zastosowanie kreta do przecisków pod jezdnią

Przeciski wykonujemy za pomocą urządzeń pneumatyczno-udarowych typu „kret”o średnicy od 70 mm do 190 mm. Do dyspozycji mamy trzy sprężarki o różnej wydajności ciśnieniowej i cztery urządzenia przeciskowe: HP-70, HP-130, HP-155, HP-190. Urządzenia tego typu wykonują otwory rozpychając i zagęszczając grunt zalegający przed nimi. Do wykonania przecisku niezbędne jest wykopanie odpowiedniej komory. Metoda ta charakteryzuje się dużą celnością. Możliwe jest wykonywanie otworów pod odpowiednimi spadkami dla np. sieci kanalizacyjnych, a maksymalna długość przecisku wynosi około 25m. Miejsca w których wykorzystujemy technologie bezwykopowe to: drogi, kostki chodnikowe, tereny zielone, ogrody, budynki, piwnice.

Przeciski pneumatyczne pod drogami