Rodzaje koparek i ich zastosowanie
irek86pl / 28.06.2021

Rodzaje koparek i ich zastosowanie

Koparki są bardzo popularnymi maszynami stosowanymi w budownictwie i innych dziedzinach inżynierii lądowej. Istnieje kilka rodzajów koparek znajdujących swoje zastosowanie w różnego rodzaju pracach polegających na wykonywaniu ciężkich robót ziemnych. Chociaż mogą się różnić kształtem, rozmiarem lub funkcjonalnością to zasadniczo wykorzystywane są do tego samego celu. Maszyna ta jest niezbędna w każdej firmie budowlanej, gdyż większość prac związanych z budownictwem rozpoczyna się od wykopów pod fundamenty.

Termin koparka odnosi się do maszyn przemysłowych używanych do wydobywania ziemi z ziemi, przenoszenia jej na różnego rodzaju środki transportu lub na składowisko materiału. Wyraz ten jest synonimicznie używany z koparko-ładowarkami.

Maszyny te są używane do usuwania gleby przy realizacji różnego rodzaju projektów takich jak budowa dróg, wznoszenia budowli i konstrukcji lub górnictwa. Występują w różnych kształtach i rozmiarach w zależności od zastosowania. Główną zaletą koparek jest poprawa wydajności i produktywności robót poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych.

Stosuje się je tam, gdzie potrzebne są wykopy gleby na dużą skalę (gdzie konwencjonalne narzędzia, takie jak motyki i łopaty są nieskuteczne). Ich zastosowanie można sklasyfikować w następujący sposób:

 • Kopanie rowów, otworów, koryt rzek lub fundamentów
 • Ciężkie podnoszenie, takie jak ładowanie odpadów, przechowywanie materiałów i innych luźnych śmieci
 • Prace wydobywcze
 • Przepychanie stosów materiałów z dala od określonego miejsca i wyburzeń.
Koparki są bardzo popularnymi maszynami stosowanymi w budownictwie i innych dziedzinach inżynierii lądowej

Koparki są bardzo popularnymi maszynami stosowanymi w budownictwie i innych dziedzinach inżynierii lądowej. Istnieje kilka rodzajów koparek znajdujących swoje zastosowanie w różnego rodzaju pracach polegających na wykonywaniu ciężkich robót ziemnych. Chociaż mogą się różnić kształtem, rozmiarem lub funkcjonalnością to zasadniczo wykorzystywane są do tego samego celu. Maszyna ta jest niezbędna w każdej firmie budowlanej, gdyż większość prac związanych z budownictwem rozpoczyna się od wykopów pod fundamenty.

Termin koparka odnosi się do maszyn przemysłowych używanych do wydobywania ziemi z ziemi, przenoszenia jej na różnego rodzaju środki transportu lub na składowisko materiału. Wyraz ten jest synonimicznie używany z koparko-ładowarkami.

Maszyny te są używane do usuwania gleby przy realizacji różnego rodzaju projektów takich jak budowa dróg, wznoszenia budowli i konstrukcji lub górnictwa. Występują w różnych kształtach i rozmiarach w zależności od zastosowania. Główną zaletą koparek jest poprawa wydajności i produktywności robót poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych.

Stosuje się je tam, gdzie potrzebne są wykopy gleby na dużą skalę (gdzie konwencjonalne narzędzia, takie jak motyki i łopaty są nieskuteczne). Ich zastosowanie można sklasyfikować w następujący sposób:

 • Kopanie rowów, otworów, koryt rzek lub fundamentów
 • Ciężkie podnoszenie, takie jak ładowanie odpadów, przechowywanie materiałów i innych luźnych śmieci
 • Prace wydobywcze
 • Przepychanie stosów materiałów z dala od określonego miejsca i wyburzeń.
Istnieją mniejsze koparki, które można wykorzystać do kopania przydomowego, a także większe maszyny przeznaczone do ciężkich wykopów na dużą skalę

Funkcje koparki

Na funkcje koparki składają się czynności, które za pomocą tego sprzętu można wykonywać. Parametry określające ten rodzaj maszyny zazwyczaj określają moc przekierowaną na łychę, możliwości poruszania się w trudnym terenie a także zdolności załadunkowe.

Podstawowe elementy każdej koparki to siłowniki hydrauliczne, wysięgnik, podwozie, ramię i łyżka. Funkcje te można kontrolować z kabiny, która osadzona jest na obrotowej platformie. Platforma jest wyposażona w kółka do przemieszczania się. Operator, który jest także kierowcą, siedzi w kabinie, w której znajduje się kilka elementów sterujących, służących do kierowania ramieniem koparki i łyżki w odpowiednie położenie lub zwiększeniem siły kopania. Obrotowa platforma pozwala ramieniu i łyżce podnieść ziemię (lub inny materiał np. gruz) z miejsca wykopu. Większość koparek wykorzystuje hydraulikę, ponieważ optymalizuje ona moc wyjściową przy użyciu mniejszej ilości zasobów. Wysięgnik koparki przypomina i działa w taki sam sposób, w jaki działa ludzkie ramię. Łyżka zasadniczo trzyma ziemię i gruz podczas podnoszenia. Konstrukcja koparek pozwala na ich wykorzystanie do różnych celów. Wysięgnik jest zaprojektowany tak, aby pasował do łyżki, wiertła, nożyc lub nawet narzędzia / elementu kruszącego. Dlatego koparki są bardzo uniwersalne i mogą być używane do łamania podłoża, wiercenia i przeciągania skał oraz podnoszenia luźnych zanieczyszczeń z miejsca wykopu.

Koparki przedsiębierne są zaprojektowane aby pracować na poziomie dna wykopu

Rodzaje koparek

Jak wspomniano powyżej są to maszyny przemysłowe wykorzystywane do zaspokojenia różnorodnych potrzeb przemysłowych i podwykonawczych. Od wydobycia do budowy dróg i budownictwa lądowego, koparki mogą być używane w każdej przestrzeni, która wymaga sprzętu sprawniejszego niż łopata. Istnieją mniejsze koparki, które można wykorzystać do kopania przydomowego, a także większe maszyny przeznaczone do ciężkich wykopów na dużą skalę.

 • Koparki przedsiębierne są zaprojektowane aby pracować na poziomie dna wykopu. Z tego powodu koparki tego typu wykonują wykopy o dużych objętościach. Maszyny te współpracują z pojazdami odwożącymi urobek, które ustawiają się na wysokości korony wykopu lub na jego dnie. Koparka ta pracuje na gruntach kategorii od I do IV. Pojemności łyżek stosowanych w tych maszynach to:
  0,25 m³, 0,5 m³, 0,6 m³, 1,2 m³.
 • Koparka podsiębierna
  Tego typu koparki pracują na górnej krawędzi wykopu, nie pracują na dnie wykopu. Wykonują wykopy pod budowle i pozostałe wykopy liniowe, w miejscach, gdzie wprowadzenie koparki na dno wykopu nie jest możliwe bądź powierzchnia działki jest niewielka.
 • Koparka chwytakowa
  Tego typu koparki pracują na terenach często mocno nawodnionych, wydobywają grunt z wody, pogłębiają kanały, koryta rzek. Znajdują zastosowanie do kopania głębokich wykopów o niewielkich średnicach – otwory studzienne lub pod filary mostów. Na wyposażeniu posiadają samoczynnie otwierający się i zamykający chwytak zawieszony na linach zagłębiający się w grunt pod własnym ciężarem. Chwytak ma zasięg dochodzi nawet do 20 m a pojemność chwytaka nie przekracza 1 m³.
 • Koparka zbierakowa
  Wykop wykonywany jest przez zbierak wleczony na linie na gruntach łatwo oddzielających się pod działaniem własnego ciężaru i naciągu liny. Wykonuje wszelkie rodzaje wykopów. Pojemność zbieraka może wynosić do 2,0 m³, a zasięg ramienia koparki do 20,0 m.
 • Minikoparki
  Minikoparki wykorzystywane zdecydowanie częściej od normalnych, ciężkich i bardzo dużych maszyn. Dzięki nim można pracować w trudno dostępnych miejscach.
Minikoparki wykorzystywane zdecydowanie częściej od normalnych, ciężkich i bardzo dużych maszyn

Rodzaj podwozia w koparkach

Najbardziej powszechnymi koparkami są te wykorzystujące podwozie gąsienicowe, jednak w celu poszerzenia możliwości wykorzystania maszyn tego typu producenci stosują także inne rodzaje podwozia do koparek:

 • gąsienicowe
 • kołowe
 • koparki kroczące (niezastąpione w pracach na skarpach i zboczach o wysokim kącie nachylenia, przy regulacji rzek i kanałów, melioracji, koszeniu skarp i nabrzeży
 • koparki umieszczone na innym środku transportu, (np. na samochodzie, wagonie kolejowym czy pontonie)
 • koparki umieszczone na dwukołowej przyczepie bez własnego napędu jazdy i ciągnione przez ciągnik
Wykop wykonywany jest przez zbierak wleczony na linie na gruntach łatwo oddzielających się pod działaniem własnego ciężaru i naciągu liny

Napęd oraz sterowanie koparkami

Rodzaje silników napędzających kopaki

 • silnik spalinowy
 • silnik elektryczny (jedno- lub wielosilnikowy)
 • napęd spalinowo-elektryczny, w którym źródłem napędu jest silnik spalinowy napędzający generator elektryczny.

Rodzaj sterowania koparek:

 • mechaniczny
 • hydrauliczny
 • pneumatyczny
 • elektryczny
Najbardziej powszechnymi koparkami są te wykorzystujące podwozie gąsienicowe, jednak w celu poszerzenia możliwości wykorzystania maszyn tego typu producenci stosują także inne rodzaje podwozia do koparek