Stawy kąpielowe Radomsko
irek86pl / 25.06.2021

Stawy kąpielowe

 

 

Stawy kąpielowe to baseny, w których woda jest filtrowana i regenerowana bez użycia chloru i innych środków chemicznych. Poprzez bogatą florę i faunę dają wrażenie kąpieli „w naturze”.

Fot. Acorus Stawy Kąpielowe

Czym są stawy kąpielowe?

Stawy kąpielowe to szczelnie odizolowane od wód gruntowych rekreacyjne zbiorniki wodne. Na staw kąpielowy składają się trzy części – zbiornik kąpielowy, filtr bagienny (w którym woda oczyszczana jest przez rośliny i minerały) oraz filtry mechaniczne. Staw kąpielowy pełni dwie funkcje: ozdobną i rekreacyjną. Im więcej ciekawych roślin dobierzemy, tym lepszy będzie efekt wizualny. Z kolei obszar kąpielowy sprawdzi się latem jako basen, a zimą jako lodowisko.

 

Fot. Acorus Stawy Kąpielowe

Jaka jest różnica między stawem intensywnym a ekstensywnym?

Staw intensywny

Stawy kąpielowe można wykonać na dwa sposoby: jako staw intensywny i ekstensywny. Intensywny jest mniej i zarazem więcej wymagający od ekstensywnego. Mniejsza ilość obszaru do zagospodarowania odbija się na tym, że trzeba zbudować filtr biologiczny, uszczelnić dno, wyłożyć nieckę naturalnym materiałem oraz podzielić staw na dwie części: płytką i głęboką.

Charakterystyczną dla tego typu basenu jest znacznie większa część rekreacyjna, stanowiąca około 60 procent powierzchni całego akwenu.

 

Fot. Acorus Stawy Kąpielowe

Woda w części kąpielowej pobierana jest z powierzchni oraz z dna zbiornika, a następnie kierowana do filtrów mechanicznych, które wyłapują większe zanieczyszczenia. Oczyszczona woda trafia na złoże filtrów biologicznych, gdzie następuje redukcja rozpuszczonych pierwiastków biogennych. Przy regeneracji wody stosowane są również odpowiednie minerały wpływające między innymi na stabilizację odczynu Ph, czy twardość wody. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana część regeneracyjna wody zapewnia jej krystaliczną czystość i przejrzystość.

 

Fot. Acorus Stawy Kąpielowe

Staw ekstensywny

Budowa stawu ekstensywnego wymaga wygospodarowania terenu od minimum 200 m. Część do kąpieli stanowi 30 procent powierzchni całego zbiornika. Pozostałe 70 procent to część odpowiedzialna za utrzymanie wody w czystości. Składają się na nią m.in. szuwary i rośliny podwodne. Ten rodzaj stawu swoim charakterem przypomina naturalny zbiornik, w którym przyroda samodzielnie odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie całego wodnego środowiska. Dzięki temu kąpielisko nie potrzebuje zaawansowanej techniki, bo całą pracę wykonuje tutaj flora i fauna.

 

Im większy staw kąpielowy tym lepiej przebiega naturalny proces regeneracji a tym samym mniejsza jest potrzeba stosowania technologii. Niewystarczająca strefa czyszczenia powoduje, że woda w stawie będzie mętna i brudna. Z kolei jeśli chcemy aby staw nie zamarzł zimą, jego powierzchnia musi przekraczać 30 m2!

Gdzie warto lokalizować staw kąpielowy?

Tak naprawdę staw będzie tam, gdzie zażyczy sobie inwestor. Nie ma na to odgórnych reguł. Niemniej jest kilka trików, które mogą okazać się przydatne. Warto umiejscowić basen w oddaleniu od drzew liściastych i iglastych. Brak sąsiedztwa drzew spowoduje, że woda będzie się szybciej nagrzewać i nie będzie problemu ze spadającymi do wody liśćmi. Jeśli ulokujemy staw w bardzo bliskim sąsiedztwie domu, to jest szansa na rozjaśnienie wnętrza przylegającego pomieszczenia. Woda będzie odbijała światło. Drugim argumentem przemawiającym za lokowaniem basenu tuż obok budynku jest argument dzieci... Będą na oku przez cały czas.

 

Fot. Acorus Stawy Kąpielowe

Budowa stawu kąpielowego

Nieckę stawu wypełnia się hydroizolacyjną folią, matą bentonitową bądź gliną. Materiał izolacyjny nie może być przepuszczalny, jeśli decydujemy się na folię, należy użyć takiej o wysokiej trwałości (PE,PVC). Jeśli dno stawu chcemy wypełnić gliną, warstwa musi mieć około 20 cm grubości i należy ją dobrze ubić. W przypadku zastosowania gliny wykop należy zaraz po jej ułożeniu wypełnić wodą, by nie doprowadzić do jej przesuszenia! Nieckę wykańcza się wedle uznania, np. kamieniem bądź żwirem. Materiał zabezpieczy glinę przed wysuszeniem i pękaniem, będzie również stanowił podłoże dla roślin wodnych.

 

Fot. Acorus Stawy Kąpielowe

 

Powyżej powierzchni terenu, na krawędzi zbiornika tworzy się przegrodę kapilarną, czyli kilkudziesięcio centymetrowy odcinek folii, co zapobiega „wysysaniu” wody ze stawu przez otaczający grunt. Aby zapobiec przelaniu wody ze stawu, na przykład podczas intensywnych opadów deszczu, można zbudować studzienkę chłonną wypełnioną żwirem. Wierzch pokrywa się otoczakami, formując plażę. Stabilność warstwy wykończeniowej pokrywającej izolację zapewnia nachylenie brzegu nieprzekraczające 25 procent. Dno zbiornika musi mieć spadek, aby osady denne przedostawały się do najgłębszej części niecki, w której będą przechwytywane przez odpływ denny. Osad kierowany jest do kanalizacji bądź separowany w studzience osadowej, powiązanej z układem filtrów mechanicznych, skąd woda pompowana jest na złoże roślinne.

 

Fot. Acorus Stawy Kąpielowe

Jak kontrolować jakość wody w stawie?

Mimo iż staw posiada dużą strefę roślinną odpowiedzialną za samooczyszczanie się wody, nie znaczy to, że jesteśmy zwolnieni z obowiązku robienia przy nim czegokolwiek. Dwa lub trzy razy do roku należy kontrolować podstawowe parametry wody, obserwować i czyścić raz do roku pompy oraz filtry. Co kilka lat powinno się staw wyczyścić, co wygląda tak samo jak w przypadku oczka wodnego. Na bieżąco zaś należy usuwać ze zbiornika liście itp.

 

Fot. Acorus Stawy Kąpielowe