Roboty ziemne wykopy nasypy niwelacje

OFERTA: Roboty ziemne minikoparka wywrotka Radomsko

Pierwszym i zarazem bardzo istotnym etapem budowy są roboty ziemne. Zanim na teren wjadą ciężkie maszyny i rozpocznie się budowanie obiektu, konieczne jest odpowiednie przygotowanie gruntu z zachowaniem najwyższego stopnia bezpieczeństwa. Jakie są podstawowe rodzaje robót ziemnych?

Roboty ziemnie - jakie to prace?

Roboty ziemne to wydobywanie i usuwanie z pola budowy gruntu naturalnego, jego przemieszczanie lub kształtowanie. Proces ten odbywa się zawsze zgodnie z przepisami projektu i wymaganiami klienta. Prace gruntowe konieczne są do wykonania w przypadku planów budowy obiektów podziemnych i budowli naziemnych z podziemnymi fundamentami. Wykonuje się je także do kształtowania podłoża czy budowaniu instalacji podziemnych. Roboty ziemne najczęściej przeprowadza się przy użyciu ciężkiego sprzętu, np. koparek i pojazdów ciężarowych, ale też i ręcznie za pomocą łopaty... roboty budowlane usługi.

Sprawdź zatem ceny usług minikoparką, w tym wykopy i nasypy - ROBOTY ZIEMNE - CENNIK 2022

Roboty ziemne należą do prac wysokiego ryzyka, wymagają użycia odpowiedniego sprzętu i wiedzy z zakresu BHP, dlatego należy je zlecać wyłącznie specjalistom.

Wykopy pod fundamenty - roboty ziemne minikoparką

Roboty ziemne to szeroka kategoria usług związanych z pracami wykonywanymi na terenie budowy lub w ogrodzie. W ramach usług minikoparką wykonywane są takie prace jak wykopy pod fundamenty, dróg, parkingów, a także przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia roślin. Minikoparka to sprzęt, który pozwala na wykonywanie precyzyjnych prac ziemnych na niewielkiej powierzchni, dzięki czemu jest idealna do pracy na terenach ograniczonych, np. wewnątrz ogrodów czy podwórek.

Wykopy pod fundamenty Radomsko

Nasza firma specjalizuje się w wykonaniu usług związanych z robotami ziemnymi oraz usługami minikoparką na terenie Radomska i okolic. Oferujemy również wywózkę gruzu i odpadów budowlanych, co pozwala na kompleksowe i profesjonalne wykonanie prac związanych z budową i ogrodem. Zaufaj naszemu doświadczeniu i skorzystaj z naszych usług.

Jak głęboko zakopać wod-kan?

Jak głęboko zakopać wod-kan?

Robienie wykopów, również tych pod instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, jest pracochłonne i kosztowne, dlatego chętnie prowadzilibyśmy rury tuż pod powierzchnią gruntu. To nie jest jednak takie proste.

Jak głęboko zakopać wod-kan?
Roboty ziemne: Jak prawidłowo wykonać wykopy pod fundamenty?

Jak prawidłowo wykonać wykopy pod fundamenty?

Kopanie fundamentów pod dom to najważniejszy moment na każdej budowie. W końcu to pierwszy krok do podstawienia domu. Na dodatek wykopy pod fundamenty są bardzo ważne dla całej konstrukcji budynku. Dowiedz się, jak prawidłowo je wykonać i o czym musisz pamiętać na początkowym etapie budowy.

wykopy pod fundamenty
Wykopy pod fundamenty: błędy i najczęstsze problemy przy wykonywaniu prac ziemnych

Wykopy pod fundamenty: błędy i częste problemy

Hałdy ziemi nie powinny leżeć bliżej niż 1 m od krawędzi wykopu, czyli za stojakami pod ławy drutowe. Podpowiadamy, jak uniknąć błędów przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty i jakie mogą się pojawić krytyczne momenty tego etapu budowy. Jeśli w porę nie zareagujemy na nieprawidłowości przy robieniu wykopów, budynek będzie źle posadowiony.

Wykopy pod fundamenty częste błędy
Maszyny do robót ziemnych i modyfikacji gruntów

Maszyny do robót ziemnych i modyfikacji gruntów

Producenci prześcigają się w konstruowaniu coraz to lepszych maszyn budowlanych. Dostępny na rynku sprzęt charakteryzuje się dobrymi parametrami w zakresie techniki napędowej, układów hydraulicznych i pneumatycznych, techniki kontrolnej, pomiarowej, nawigacji, a także bezpieczeństwa. Bogata jest również oferta usług dotyczących eksploatacji i serwisu.

Maszyny do robót ziemnych
Usługi minikoparką: porady sprzętowe, zakres działań, ceny

Usługi minikoparką: porady sprzętowe, zakres działań, ceny

Prace budowlane z wykorzystaniem minikoparki przebiegają bardzo sprawnie i szybko. Wszystko za sprawą niewielkich rozmiarów tego rodzaju sprzętu. Małe koparki gąsienicowe są wąskie i lekkie, przez co ich transport na plac budowy nie jest skomplikowany.

Usługi minikoparką co warto wiedzieć?
Drenaż opaskowy sposób na wodę gruntową

Drenaż opaskowy wokół domu

Dom podpiwniczony może stwarzać problem, jeśli poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki (położony powyżej fundamentu piwnicy). W takim przypadku woda może zalewać piwnicę. Rozwiązaniem tego kłopotu jest odprowadzenie wody za pomocą instalacji drenażowej. Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, należy wykonać drenaż opaskowy wokół domu.

Drenaż opaskowy domu
Jak wykonać drenaż opaskowy?

Jak wykonać drenaż opaskowy?

Drenaż opaskowy ma za zadanie odprowadzać nadmiar wody deszczowej do kanalizacji burzowej, zbiornika, studni chłonnej lub w głębsze partie gruntu. Poprawnie wykonany zabezpieczy nasz dom przed wodą gruntową, opadową i zaskórną.

drenaż opaskowy poradnik

Rodzaje robót ziemnych

Roboty ziemne podzielone są na cztery podstawowe grupy:

Wykopy

Wykopy to określane jako obiekty o charakterystyce budowli ziemnej, powstają podczas kształtowania powierzchni terenu przez usunięcie z niego części gruntów. Do wykopów wykorzystuje się ciężkie maszyny, takie jak: koparki, spycharki czy zgniatarki. Ich zadaniem jest usuwanie określonej w projekcie warstwy gruntu. Wykop to budowla ziemna w postaci odpowiednio ukształtowanej, wolnej przestrzeni, powstałej w wyniku usunięcia zalegającego w niej gruntu. Wszelkie wykopy należy wykonywać wraz z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia na głębokość większą niż 1 metr w gruntach piaszczystych i 1,5 metra w gruntach gliniastych.

Wykopy można wykonywać dwiema metodami:

 • metoda czołowa – metoda ta jest skuteczna przy wykopach o dużych głębokościach, lecz małych szerokościach
 • metoda warstwowa (podłużna) – metoda ta jest skuteczna przy dużych szerokościach wykopów. Można wtedy zastosować oprócz koparek także spycharki i zgarniarki, zdejmujące kolejne warstwy gruntu. W innej wersji tej metody koparka wykonuje wykop na szerokość i głębokość zasięgu łyżki, który jest następnie poszerzany przez spycharko-zgarniarki.

Rodzaje wykopów:

 • Szerokoprzestrzenne - ich szerokość i długość w znaczącym stopniu przekracza głębokość. Szerokość od 1,5 m
 • Wąskoprzestrzenne - szerokość ≤ 1,5 m, długość i głębokość dowolna
 • Jamiste - długość i szerokość ≤ 1,5 m.

Zasady wykonywania nasypów

Nasypy można wykonywać z różnorodnych gruntów pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad[1]:

 • nasyp wykonuje się warstwowo przy czym każda warstwa nie może przekraczać 0,5 m,
 • każda warstwa powinna być z jednorodnego gruntu,
 • każda warstwa musi być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia podanego w projekcie,
 • nie wolno dopuścić do powstania w warstwach nieprzepuszczalnych zaklęśnięć zdolnych do zatrzymywania wody,
 • w każdej warstwie należy zapewnić swobodny odpływ penetrującej wody,
 • warstwy z gruntów nieprzepuszczalnych powinny być w przekroju dwuspadkowe,
 • nie wolno dopuścić do wymieszania się w bryle nasypu gruntów o różnej wodoprzepuszczalności.

Sposoby wykonywania nasypów

Nasypy można wykonywać kilkoma różnymi sposobami w zależności od dostępnych maszyn budowlanych oraz kosztów technologicznych:

 • warstwowo (podłużnie) - metoda polegająca na niwelowaniu terenu za pomocą zgarniarek i równiarek przemieszczając grunt z miejsc w których przekracza niweletę do miejsc o ujemnym bilansie mas ziemnych,
 • metoda poprzeczna (boczna) - polegająca na poszerzaniu wybudowanego na właściwą wysokość zalążka nasypu,
 • metoda czołowa - polegająca na usypywaniu od czoła kolejnych warstw pochyłych,
 • estakadowa - polegająca na sypaniu gruntu z prowizorycznych estakad (wiaduktów). Metoda ta ma zastosowanie głównie przy budowie linii kolejowych.

Nasypy, co to?

Nasyp to budowla ziemna, której niweleta znajduje się powyżej powierzchni terenu. Wykonywanie nasypów, szczególnie tych wysokich, jest obarczone koniecznością dużej precyzji, związanej z ryzykiem osunięcia się budowanej konstrukcji, spowodowanym nieodpowiednim dobraniem naturalnych parametrów fizycznych gruntu. Ryzyko takie może zostać spotęgowane na skutek naturalnego osiadania gruntu, jak również ze względu na podatność gruntu na działanie wód opadowych. Są to na przykład wały i groble stawowe, zapory ziemne, czy nasypy drogowe.

Wykonywanie nasypów

Grunty z których należy wykonywać nasypy powinny odznaczać się dużą jednorodnością. Najlepszym materiałem na nasypy są grunty kamieniste, żwirowe, piaszczyste i piaszczysto-gliniaste. Nasypy można wykonywać również z innych gruntów pod warunkiem starannego ich zabezpieczenia przed wpływem wody. Do budowy nasypów można także stosować, przy odpowiedniej technologii, materiały odpadowe z przemysłu ciężkiego takie jak: popioły, żużle czy szlaki wielkopiecowe oraz pyły.

Porządkowe roboty ziemne

prace ziemne, których celem jest odpowiednie przygotowanie podłoża do dalszych etapów robót: usunięcie darniny i ziemi roślinnej, wycinka drzew, karczowanie pni i krzewów. W tym procesie również wytyczane są budowle ziemne, odprowadzane wody opadowe oraz spulchnianie gruntu spoistego. Porządkowe roboty ziemne na ogół stanowią najmniejszą część wykopów

Wykończeniowe roboty ziemne

są to głównie prace mające na celu wyrównanie dna wykopów, profilowanie nasypów oraz wyrównanie skarp

Jaka jest klasyfikacja robót ziemnych?

Pierwszym etapem prac na terenie budowy są m.in. roboty ziemne. Mają one na celu przygotowanie podłoża do dalszych etapów realizacji danej inwestycji i absolutnie nie należy ich lekceważyć. To właśnie od tego, w jaki sposób zostaną wykonane roboty ziemne, zależy, jak będą przebiegać pozostałe prace – czy będą sprawne i bezproblemowe, czy może dojdzie do opóźnień. Jako inwestor nie musisz znać się na wykonywaniu robót ziemnych, ponieważ możesz zlecić to zadanie firmie budowlanej. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, na czym one polegają i jak wygląda ich klasyfikacja.

Klasyfikacja robót ziemnych

Roboty ziemne można podzielić na trzy główne grupy. Do pierwszej grupy zalicza się roboty podstawowe. W ich skład wchodzi m.in.: makroniwelacja, wykopy przestrzenne i wąskoprzestrzenne, niwelacja oraz ukształtowanie terenu. Do drugiej grupy robót ziemnych zalicza się roboty wykończeniowe, w skład których wchodzi wyrównywanie wykopów przestrzennych, nasypy, wyrównanie skarp, wykopy pod ławy i stropy oraz aranżacja małej architektury. Ostatnią grupę robót ziemnych stanowią roboty porządkowe i przygotowawcze. Do trzeciej grupy robót ziemnych zalicza się takie działania jak: wycinanie drzew i krzewów, usuwanie nadmiaru ziemi, precyzyjne wytyczenie obrysu budowli i odprowadzenie wód opadowych.

Maszyny budowlane

Niegdyś wszelkie roboty ziemne były wykonywane za pomocą łopat i siły ludzkich rąk. Obecnie ciężko jest sobie to wyobrazić, a wysiłek człowieka został w dużej mierze zastąpiony przez specjalistyczne maszyny budowlane. Dzięki nim prace na terenie budowy idą sprawniej i są też bardziej efektywne. Sprzęt taki jak koparka, koparko-ładowarka, dźwig czy walec jest nieodzowną częścią każdej budowy. Ciężko jest sobie wyobrazić bez niego przebieg jakichkolwiek prac.

Jak wybrać firmę budowlaną?

Wybierając firmę, która ma zająć się robotami ziemnymi na terenie budowy, warto zwrócić uwagę na zakres prac, które oferuje ona w ramach usługi. Najlepszym wyborem będzie firma, która świadczy kompleksowe usługi i jest w stanie wykonać każdą pracę z zakresu robót ziemnych. Zwróć też uwagę na maszyny i sprzęt, którym dysponuje. Ważne są także opinie osób, które wcześniej korzystały z usług danej firmy budowlanej. Dobrze wykonane roboty ziemne ułatwią kolejne etapy budowy oraz odciążą Cię od większości prac.