Drenaż opaskowy wokół domu - sposób na wodę gruntową
ogrodnik / 25.08.2022

Drenaż opaskowy wokół domu - sposób na wodę gruntową

Woda gruntowa może być zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem dla właścicieli domów. Z jednej strony dostarcza ona cenną wodę pitną, a z drugiej strony może prowadzić do poważnych problemów, takich jak zalanie piwnic czy osunięcie się gruntu. Jednym z efektywnych sposobów zarządzania wodą gruntową wokół domu jest zastosowanie systemu drenażu opaskowego. W tym artykule omówimy, czym jest drenaż opaskowy i dlaczego może być skutecznym rozwiązaniem.

Drenaż opaskowy wokół domu

Dom podpiwniczony może stwarzać problem, jeśli poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki (położony powyżej fundamentu piwnicy). W takim przypadku woda może zalewać piwnicę. Rozwiązaniem tego kłopotu jest odprowadzenie wody za pomocą instalacji drenażowej.

Drenaż opaskowy ma za zadanie odprowadzać nadmiar wody deszczowej do kanalizacji burzowej, zbiornika, studni chłonnej lub w głębsze partie gruntu. Poprawnie wykonany zabezpieczy nasz dom przed wodą gruntową, opadową i zaskórną. Warto wiedzieć zatem jak wykonać drenaż opaskowy aby spać spokojnie.

Drenaż opaskowy wokół domu - sposób na wodę gruntową - realizacja zdjęcie 1

Czym jest drenaż opaskowy?

Drenaż opaskowy, zwany również drenażem obwodowym, to system skonstruowany w celu kontrolowania i odprowadzania wody gruntowej z obszaru wokół budynku. Jest to szczególnie istotne w przypadku domów, które są zlokalizowane na terenach o dużej wilgotności gruntu lub narażonych na powodzie. Głównym celem drenażu opaskowego jest zapobieganie gromadzeniu się nadmiaru wody wokół budynku, co może prowadzić do licznych problemów strukturalnych i zdrowotnych.

Może Cię zainteresować: Izolacja fundamentów w starym domu

Drenaż opaskowy wokół domu - sposób na wodę gruntową - realizacja zdjęcie 2

Jak działa drenaż opaskowy?

Drenaż opaskowy działa na zasadzie zbierania wody gruntowej za pomocą specjalnych rur i kanałów, które są zakopane w ziemi wokół domu. Te rury są wyposażone w perforacje lub otwory, które pozwalają na zbieranie wody. Następnie ta zgromadzona woda jest kierowana do specjalnego zbiornika retencyjnego lub kanalizacji deszczowej, która dalej odprowadza ją z dala od budynku.

Drenaż opaskowy wokół domu - sposób na wodę gruntową - realizacja zdjęcie 3

Zagrożenie ze strony wody gruntowej

Wody gruntowe to odmiana wód podziemnych zalegających płytko pod powierzchnią terenu. Jeśli okaże się, że tak płytko, jak planowane fundamenty, woda będzie dopływać do budynku. Zagrożenie istnieje nawet wtedy, gdy wody gruntowe zalegają poniżej poziomu fundamentów. Ponieważ są one zasilane przez opady, ich poziom zmienia się w ciągu roku – latem jest najniższy, a wiosną może się podnieść o ponad metr.

Może to oznaczać stałe lub okresowe zagrożenie dla piwnicy. Jej zalewanie wiąże się nie tylko z niedogodnością wypompowywania wody, ale przede wszystkim jest niebezpieczne dla ścian i fundamentów. Poziom wody gruntowej ulega też długookresowym zmianom związanym z warunkami wodnymi i klimatycznymi. Może zostać zagrożona już istniejąca, sucha piwnica.

W obu przypadkach dobrym rozwiązaniem jest drenaż – sieć rur uniemożliwiająca wodzie gruntowej docieranie do budynku. Sieci drenarskie ułożone wokół budynku mieszkalnego na poziomie fundamentów noszą nazwę drenażu opaskowego.

Drenaż opaskowy wokół domu - sposób na wodę gruntową - realizacja zdjęcie 4

Zalety drenażu opaskowego

Drenaż opaskowy ma wiele zalet, które sprawiają, że jest to popularne rozwiązanie w zarządzaniu wodą gruntową wokół domu. Oto niektóre z głównych korzyści:

1. Zapobieganie zalaniom

Najważniejszą zaletą drenażu opaskowego jest zapobieganie zalaniom budynku. Dzięki skutecznemu odprowadzaniu wody gruntowej, nie musisz martwić się o zalanie piwnicy czy uszkodzenia fundamentów.

2. Ochrona przed erozją

Drenaż opaskowy pomaga również w ochronie terenu wokół domu przed erozją. Zatrzymuje on spływającą wodę, co może być szczególnie istotne na stromych działkach.

3. Poprawa jakości powietrza

System drenażu opaskowego może również przyczynić się do poprawy jakości powietrza wokół domu. Usuwa on nadmiar wilgoci z gleby, co może zmniejszyć ryzyko rozwoju pleśni i grzybów.

4. Zwiększenie wartości nieruchomości

Drenaż opaskowy może zwiększyć wartość Twojej nieruchomości, ponieważ potencjalni nabywcy lub najemcy docenią jego obecność jako elementu poprawiającego komfort mieszkania.

Drenaż opaskowy wokół domu - sposób na wodę gruntową - realizacja zdjęcie 5

Co zrobić, żeby drenaż działał sprawnie?

Aby drenaż pracował skutecznie, należy zapewnić przepływ wody gruntowej i opadowej w jego kierunku. Do tego celu służą materiały filtracyjne (żwiry i keramzyty), które należy wykorzystać do ułożenia warstw filtracyjnych.

Do swobodnego dopływu wody gruntowej do drenażu potrzebna jest obsypka filtracyjna. Wykonuje się ją z materiału, który zapewnia swobodny przepływ wody – z piasku, żwiru rzecznego, otoczaków lub keramzytu. Optymalna średnica kruszywa wynosi 16-32 mm. Obsypka musi otaczać rurę drenarską, należy więc użyć jej zarówno do wypełnienia wykopu, jak i do zasypania rury.

Dodatkowo, trzeba ją zabezpieczyć materiałem filtracyjnym. Do tego celu używa się geowłókniny (cienkiej tkaniny z włókien sztucznych przystosowanej do pracy w gruncie). Zapewnia ona swobodny przepływ wody, a jednocześnie uniemożliwia ruch drobnych cząstek gruntu. Dzięki temu obsypka filtracyjna nie zatyka się, a drenaż nie ulega zamuleniu. Geowłókniną wykłada się dno wykopu i zabezpiecza obsypkę filtracyjną  przykrywającą rury.

Aby do drenażu mogła dopłynąć woda opadowa, konieczne jest wykonanie dodatkowej warstwy filtracyjnej. Składa się ona z płytkiej opaski żwirowej, otaczającej budynek oraz pionowej właściwej warstwy filtracyjnej. Właściwa warstwa filtracyjna ułożona jest z drobnego żwiru lub ze specjalnych płyt drenarskich i zabezpieczona geowłókniną.

Drenaż opaskowy wokół domu - sposób na wodę gruntową - realizacja zdjęcie 7

Jak zainstalować drenaż opaskowy?

Instalacja drenażu opaskowego jest zadaniem, które powinno być powierzone profesjonalistom. Oto ogólny przebieg prac:

 1. Ocena terenu: Fachowiec przeprowadza ocenę terenu wokół domu, aby określić, gdzie najlepiej umieścić system drenażu.

 2. Kopanie rowów: Następnie kopie się rowy, w których zostaną umieszczone perforowane rury drenażowe.

 3. Instalacja rur: Rury są układane w rowach i połączone w spójny system, który kieruje wodę do punktu odpływu.

 4. Zbiornik retencyjny: Jeśli to konieczne, instalowany jest zbiornik retencyjny, który pozwala na tymczasowe gromadzenie wody przed jej odprowadzeniem.

 5. Testowanie i dostosowanie: Po zakończeniu instalacji system jest testowany, a jego działanie jest dostosowywane do warunków lokalnych.

Drenaż opaskowy wokół domu - sposób na wodę gruntową - realizacja zdjęcie 7

Elementy drenażu domu

Podstawowymi elementami drenażu są:

 • rury drenarskie w zwojach lub sztangach;
 • studzienki rewizyjne narożne;
 • studzienka zbiorcza (główna);
 • kształtki i złączki (mufy, dołączniki, trójniki).

Podstawą działania drenażu są specjalne rury drenarskie wykonane z tworzywa sztucznego (PVC lub PE) albo z ceramiki. Rury są perforowane – mają na powierzchni odpowiednio rozstawione otwory o niewielkim przekroju (ok. 10 mm2), którymi do wnętrza rury przesącza się woda gruntowa. Rury są umieszczane w otulinie (filtrze), co zabezpiecza przed zatykaniem otworów przez cząstki gruntu. Materiał otuliny zależy od rodzaju gruntu, w którym ma być położony drenaż. W gruncie piaszczystym stosuje się otulinę z włókien syntetycznych, a w gliniastym - z włókien naturalnych (np. kokosowych).

Najpopularniejsze są rury z tworzyw sztucznych (najczęściej o średnicach 65 i 80 mm). Są elastyczne i odpowiednio karbowane. Mają  znaczną długość: w sprzedaży występują w zwojach o długości do 250 m. Dzięki temu mogą być układane systemem kablowym (wyginane zgodnie z kierunkiem wykopu, a ilość złączek i kształtek jest ograniczona do niezbędnego minimum - praktycznie tylko do podejść rur do studzienek rewizyjnych (kontrolnych) i do studzienki zbiorczej.

Studzienki rewizyjne powinny pojawić się przy każdej zmianie kierunku rur. W praktyce oznacza to umieszczenie ich przy narożnikach budynku. Obecnie najczęściej stosowane są studzienki prefabrykowane z tworzyw sztucznych (najczęściej z PVC-u) o średnicy 315 mm lub studzienki z kręgów betonowych o średnicy 80-120 cm. Każdą studzienkę należy wyposażyć w prefabrykowaną pokrywę (z tworzywa sztucznego lub betonu).

Studzienki służą do okresowego badania i czyszczenia instalacji drenażowej oraz do bezpiecznego łączenia rur (stąd zaleca się umieszczenie studzienki przy każdej zmianie kierunku). Każda studzienka wyposażona jest w króćce - rury włącza się do nich za pomocą mufy lub dołącznika „na zatrzask”. Tak wykonane połączenie jest szczelne i trwałe.

Zupełnie inna jest rola studzienki zbiorczej. Znajduje się ona w najniższym punkcie drenażu i ma za zadanie odprowadzić zebraną wodę do kanalizacji deszczowej (lub innego odbiornika). Typowa studzienka zbiorcza ma średnicę 315 mm i jest wyposażona w rurę kanalizacyjną (uwaga! nie drenarską! - rolą takiej rury jest tylko odprowadzenie zebranej już wody) o średnicy 110 mm.

Drenaż opaskowy wokół domu - sposób na wodę gruntową - realizacja zdjęcie 9

Czy drenaż jest potrzebny?

To pytanie powinno pojawić się już na etapie projektu budynku. Odpowiedź mogą przynieść badania geotechniczne – muszą być przeprowadzone równolegle na działce budowlanej i w archiwum hydrogeologicznym.

Dzięki badaniom można dowiedzieć się:

 • jakie jest podłoże (przepuszczalne, nieprzepuszczalne);
 • jaki był najwyższy udokumentowany poziom wód gruntowych;
 • jaka zmienia się poziom wód gruntowych.

Drenaż NIE jest potrzebny jeżeli:

 • podłoże składa się z gruntów przepuszczalnych (piaski, żwiry),
 • poziom wód jest niski (woda gruntowa zalega głęboko),
 • poziom wód gruntowych obniża się lub jest stały (podlega rocznym wahaniom),

Natomiast drenaż jest konieczny jeśli:

 • w podłożu są warstwy nieprzepuszczalne (gliny, iły),
 • poziom wód gruntowych jest wysoki (woda gruntowa zalega płytko),
 • poziom wód gruntowych podwyższa się,

Jeśli brakuje danych archiwalnych, nie można określić najwyższego poziomu wód gruntowych. Zagrożenie dla piwnicy można wtedy oszacować pośrednio:

 • według „wizji lokalnej”, czyli na podstawie tego, co dzieje się na sąsiednich posesjach. Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, w sąsiednich domach piwnice albo są okresowo zalewane, albo nie ma ich w ogóle;
 • według roślinności – na niezagospodarowanych terenach podmokłych występuje typowa roślinność wodna: trzciny, sitowie, pałki. Na terenach piaszczystych i suchych (co oznacza głębokie zaleganie wód gruntowych) występują najczęściej lasy sosnowe.

Ponieważ zmiany poziomu wody gruntowej są zależne od wielkości opadów, a tym samym nieprzewidywalne, warto budować drenaż opaskowy dla każdego nowo powstającego domu.

Często zadawane pytania

Czy drenaż opaskowy jest skomplikowanym systemem?

Nie, drenaż opaskowy to stosunkowo prosty system, ale jego instalację najlepiej powierzyć profesjonalistom.

Czy drenaż opaskowy jest kosztowny?

Koszty instalacji drenażu opaskowego mogą się różnić w zależności od wielkości nieruchomości i warunków terenowych, ale jest to inwestycja w długotrwałe bezpieczeństwo domu.

Czy można zainstalować drenaż opaskowy samodzielnie?

Technicznie można, ale zalecamy skorzystanie z usług specjalistów, aby zapewnić poprawność i skuteczność systemu.

Czy drenaż opaskowy wymaga regularnej konserwacji?

Drenaż opaskowy nie wymaga częstej konserwacji, ale warto regularnie sprawdzać jego stan, zwłaszcza po dużych opadach deszczu.

Jakie są alternatywne metody zarządzania wodą gruntową?

Alternatywnymi metodami mogą być drenaż francuski, studnia chłonna lub nawadnianie ogrodu.

Izolacja fundamentów w starym domu

Opinie klientów

 1. "Jestem bardzo zadowolony z instalacji drenażu opaskowego wokół mojego domu. Teraz nie muszę się martwić o zalanie piwnicy podczas deszczu." - Jan K.

 2. "Profesjonalna firma zajmująca się drenażem opaskowym zrobiła świetną robotę. Polecam wszystkim, którzy mają problemy z wodą gruntową." - Anna S.

 3. "Drenaż opaskowy to naprawdę skuteczny sposób na kontrolę wody gruntowej. Od czasu jego zainstalowania nie miałem żadnych problemów z wilgocią w piwnicy." - Piotr G.

Podsumowanie

Drenaż opaskowy to skuteczny sposób na zarządzanie wodą gruntową wokół domu. Zapobiega zalaniom, chroni przed erozją i poprawia jakość powietrza. Jeśli masz problemy z wodą gruntową lub chcesz zadbać o bezpieczeństwo swojego domu, rozważ instalację drenażu opaskowego. Skontaktuj się z profesjonalistami, którzy pomogą Ci dostosować rozwiązanie do Twoich potrzeb.

Dla dalszych informacji i konsultacji, skontaktuj się z nami już dziś!

Masz pytania dotyczące drenażu opaskowego? Chętnie na nie odpowiemy!

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Widła
+48 507 878 323
97-500 Radomsko

uslugi minikoparka radomsko roboty ziemne ogrody trawniki wywrotka transport w radomsku