Przydomowa oczyszczalnia ścieków

W miastach i gminach gdzie istnieją oczyszczalnie ścieków sprawa jest prosta: przyłącze kanalizacyjne, opłata za odprowadzanie ścieków (najczęściej doliczana do rachunku za wodę) i ścieki zostają unieszkodliwione. Inaczej wygląda sprawa w małych miejscowościach i gminach które nie posiadają oczyszczalni zbiorczych. W takich przypadkach istnieją dwa rozwiązania:

  1. wywóz nieczystości z szamba przez specjalistyczną firmę, która przetransportuje ścieki i zrzuci je w oczyszczalni zbiorczej,
  2. oczyszczalnia przydomowa i właśnie budową, a raczej montażem przydomowych oczyszczalni ścieków zajmujemy się profesjonalnie od kilkunastu lat.

Niejednokrotnie możemy się spotkać z rażącą kwestią wywozu nieczystości z szamba na pobliskie pola uprawne, nieużytki rolne bądź inne tereny, które pod wpływem nieczystości ulegają skażeniu biologicznemu gleby i ogólnej degradacji flory i fauny na danym terenie. Niestety w Polsce jest to proceder wciąż dość popularny ale szczęśliwie świadomość naszego społeczeństwa i znajomość konsekwencji jakie niesie ze sobą nielegalna wywózka nieczystości z domowego szamba jest coraz większa i z roku na rok odsetek odnotowanych przypadków wywożonych nielegalnie zawartości przydomowych zbiorników na nieczystości czy szamba maleje i miejmy nadzieję, że wkrótce przestanie mieć miejsce i nasze lasy oraz łąki pozostaną wolne od fekaliów z przydomowych szamb. Należy zaznaczyć, że jest to działanie nielegalne i grozi karą finansową.

Ogólnie rozróżniamy podział na pięć rodzajów przydomowych instalacji oczyszczalni ścieków, czyli:

RODZAJE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

  1. przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym
  2. przydomowe oczyszczalnie ścieków z filtrem piaskowym,
  3. przydomowe oczyszczalnie ścieków z filtrem gruntowo – roślinnym,
  4. przydomowe oczyszczalnie ścieków ze złożem biologicznym,
  5. przydomowe oczyszczalnie ścieków z komorą osadu czynnego.
Jak głęboko należy zakopać rury wodociągowe i kanalizacyjne, żeby nie zamarzały?

Jak głęboko zakopać wod-kan?

Robienie wykopów, również tych pod instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, jest pracochłonne i kosztowne, dlatego chętnie prowadzilibyśmy rury tuż pod powierzchnią gruntu. To nie jest jednak takie proste. Należy je zakopywać na określonej głębokości, żeby je chronić przed zimnem i uszkodzeniem mechanicznym.

Jak głęboko zakopać rury żeby nie zamarzały?

oczyszczalnie ścieków rodzaje i ceny

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, rodzaje i koszty budowy

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to rozwiązanie coraz częściej wybierane przez właścicieli domów położonych na uboczu, bez dostępu do kanalizacji miejskiej. Będące alternatywą dla tradycyjnego szamba, oczyszczalnie ścieków pozwalają na ograniczenie kosztu wywozu nieczystości oraz odzyskanie przefiltrowanej wody do podlewania ogrodu.

Wodę można też magazynować w dużych (np. 5000 l) zbiornikach podziemnych

Jaki rodzaj zbiornika do oszczędzania wody deszczowej wybrać?

Jednym ze sposobów radzenia sobie z suszą jest gromadzenie deszczówki i wykorzystywanie jej m.in. do podlewania ogrodu. Wodę możemy zbierać w przeznaczonych do tego zbiornikach naziemnych, jak również podziemnych.

Oczyszczalnie drenażowe - kompletne zestawy

Kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków oparte na wytrzymałych zbiornikach z PEHD - osadniki epurbio, epureco i Epurbloc.
Zbiorniki stosowane jako pierwszy etap oczyszczania ścieków w warunkach beztlenowych, znakowane są znakiem CE zodnie z normą PN-EN 12566-1.

Rozsączanie ścieków i zarazem kolejny etap oczyszczania odbywa się w gruncie przy pomocy rur drenażowych.

 Zestawy epureco z drenażem rozsączającym / przydomowe oczyszczalnie ścieków Radomsko

Zestawy EPURECO z drenażem rozsączającym

Kompletna oczyszczalnia drenażowa,
oparta na zbiorniku EPURECO.

Dostępne trzy pojemności: 2100, 2700 i 3400 litrów

Oczyszczalnie EPURECO z drenażem rozsączającym

Kompletna oczyszczalnia oparta na zbiorniku epurbio

Zestawy EPURBIO z drenażem rozsączającym

Kompletna oczyszczalnia drenażowa,
oparta na zbiorniku EPURBIO.

Dostępne trzy pojemności:
2100 litrów, 2700 litrów i 3400 litrów

Zestawy EPURBIO z drenażem rozsączającym

 (2000l, 2500l, 3000l)

Zestawy EPURBLOC z drenażem rozsączającym

Kompletna oczyszczalnia drenażowa,
oparta na zbiorniku EPURBLOC.

Dostępne trzy pojemności: 2000, 2500 i 3000 litrów

Zestawy EPURBLOC z drenażem rozsączającym

Rys. Zazwyczaj na wysokości ław fundamentowych, ale nie niższej

Jak wykonać drenaż opaskowy?

Drenaż opaskowy ma za zadanie odprowadzać nadmiar wody deszczowej do kanalizacji burzowej, zbiornika, studni chłonnej lub w głębsze partie gruntu. Poprawnie wykonany zabezpieczy nasz dom przed wodą gruntową, opadową i zaskórną.

Jak wykonać drenaż opaskowy

Wymagania prawno-administracyjne budowa przydomowej oczyszczalni

Wymagania prawne przy budowie przydomowej oczyszczalni

Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej  oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor) zapoznać się z wymaganiami prawno-administracyjnymi dotyczącymi tej inwestycji.

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową małej oczyszczalni ścieków  wynikają z zakresu przepisów ochrony środowiska, a także z przepisów budowlanych.

Wymagania prawne - budowa przydomowej oczyszczalni