Zestawy epurbio z drenażem rozsączającym

Description

Kompletna oczyszczalnia oparta na zbiorniku epurbio. W zestawie znajdują się:

  • Zbiornik epurbio 2100 l, 2700 l lub 3400 l
  • Nadbudowy D400 H250
  • Studzienka rozdzielcza SL-RR
  • Drenaż rozsączający
  • Rury PVC D110 L1000
  • Rury PVC D110 L 2000
  • Kolana PVC D110 90 stopni
  • Wywietrzaki
  • Geowłóknina

Ilość poszczególnych elementów różni się zależności od pojemności zbiornika. Szczegółowe informacje znajdują się w aktualnej wersji katalogu.

 

Rozsączanie ścieku oczyszczonego

W pobliżu brak odpowiedniego cieku wodnego lub rowu, do którego można odprowadzić oczyszczony ściek?

Rozwiązaniem jest rozsączenie ścieku w gruncie. Jedynymi ograniczeniami są rodzaj gruntu oraz wymóg montażu systemu rozsączającego przynajmniej 1,5 m nad poziomem wód gruntowych.

Tunele i komory rozsączające GRAF nadają się do rozsączania zarówno ścieku oczyszczonego, jak i wód opadowych.
Tunele i komory można ze sobą łączyć i układać w rzędach.

Tunele rozsączające o pojemności 300 litrów do rozsączania ścieku oczyszczonego lub wody opadowej

Tunel rozsączający 300 litrów

Tunele o pojemności 300 litrów do rozsączania
ścieku oczyszczonego lub wody opadowej.

Tunel rozsączający 300l

Komora o pojemności 130 litrów do rozsączania ścieku oczyszczonego lub wody opadowej 2

Komora rozsączająca 130 litrów

Komora o pojemności 130 litrów do rozsączania
ścieku oczyszczonego lub wody opadowej.

Komora rozsączająca 130l

Tabela wymiarów

RLM kod Pojemność [l] Długość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm] Waga [kg]
4 W-260TM 5,600 1715 1240 2550 180
6 W-261TM 8,400 2100 1240 2550 190
7 W-262TM 11,200 2450 1215 3000 270