Komora o pojemności 130 litrów do rozsączania ścieku oczyszczonego

Description

Komora o pojemności 130 litrów do rozsączania ścieku oczyszczonego lub wody opadowej.

Komory 130 litrów mogą być montowane w gruntach bardzo dobrze oraz średnio przepuszczalnych. Co je wyróżnia?

  • wygodny transport
  • możliwość składowania w stosach, dla zaoszczędzenia zajmowanej przestrzeni
  • łatwy montaż
  • mała powierzchnia wykopu
  • elastyczność w sposobie układania (każda z nitek może być ułożona w innym kierunku)
  • deflektor, zapobiegający wymywaniu gruntu

Złoża rozsączające zbudowane z komór 130 litrów są przeznaczone do grawitacyjnego rozsączania ścieków w gruncie. W złożu zachodzi również dodatkowe tlenowe doczyszczanie ścieków.

Tabela wymiarów

kod Pojemność [l] Długość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm] Waga [kg]
KOM-ST130 130 1190 490 320 4,7

Rozsączanie ścieku oczyszczonego

W pobliżu brak odpowiedniego cieku wodnego lub rowu, do którego można odprowadzić oczyszczony ściek?

Rozwiązaniem jest rozsączenie ścieku w gruncie. Jedynymi ograniczeniami są rodzaj gruntu oraz wymóg montażu systemu rozsączającego przynajmniej 1,5 m nad poziomem wód gruntowych.

Tunele i komory rozsączające GRAF nadają się do rozsączania zarówno ścieku oczyszczonego, jak i wód opadowych.
Tunele i komory można ze sobą łączyć i układać w rzędach.

Tunele rozsączające o pojemności 300 litrów do rozsączania ścieku oczyszczonego lub wody opadowej

Tunel rozsączający 300 litrów

Tunele o pojemności 300 litrów do rozsączania
ścieku oczyszczonego lub wody opadowej.

Tunel rozsączający 300l

Komora o pojemności 130 litrów do rozsączania ścieku oczyszczonego lub wody opadowej 2

Komora rozsączająca 130 litrów

Komora o pojemności 130 litrów do rozsączania
ścieku oczyszczonego lub wody opadowej.

Komora rozsączająca 130l