Montaż i serwis oczyszczalni przydomowej

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, montaż i serwis

Oczyszczalnie drenażowe - kompletne zestawy

Kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków oparte na wytrzymałych zbiornikach z PEHD - osadniki epurbio, epureco i Epurbloc.
Zbiorniki stosowane jako pierwszy etap oczyszczania ścieków w warunkach beztlenowych, znakowane są znakiem CE zodnie z normą PN-EN 12566-1.

Rozsączanie ścieków i zarazem kolejny etap oczyszczania odbywa się w gruncie przy pomocy rur drenażowych.

 Zestawy epureco z drenażem rozsączającym / przydomowe oczyszczalnie ścieków Radomsko

Zestawy EPURECO z drenażem rozsączającym

Kompletna oczyszczalnia drenażowa,
oparta na zbiorniku EPURECO.

Dostępne trzy pojemności: 2100, 2700 i 3400 litrów

Oczyszczalnie EPURECO z drenażem rozsączającym

Kompletna oczyszczalnia oparta na zbiorniku epurbio

Zestawy EPURBIO z drenażem rozsączającym

Kompletna oczyszczalnia drenażowa,
oparta na zbiorniku EPURBIO.

Dostępne trzy pojemności:
2100 litrów, 2700 litrów i 3400 litrów

Zestawy EPURBIO z drenażem rozsączającym

 (2000l, 2500l, 3000l)

Zestawy EPURBLOC z drenażem rozsączającym

Kompletna oczyszczalnia drenażowa,
oparta na zbiorniku EPURBLOC.

Dostępne trzy pojemności: 2000, 2500 i 3000 litrów

Zestawy EPURBLOC z drenażem rozsączającym