Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

W przypadku braku możliwości podłączenia budynku do systemu kanalizacji sanitarnej jedynym rozwiązaniem są urządzenia do indywidualnej gospodarki ściekowej.

Do najbardziej popularnych rozwiązań należą zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, a wśród nich różne rodzaje m.in. drenażowa lub biologiczna oczyszczalnia ścieków. Same przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków występują w kilku typach wynikających z zastosowanej technologii oczyszczania, które charakteryzują się często odmiennymi cechami stanowiącymi ich wady lub zalety. Jaką przydomową oczyszczalnię ścieków wybrać? W niniejszym poradniku porównamy wady i zalety różnych rozwiązań do indywidualnej gospodarki ściekowej. Wskażemy również, w jaki sposób poprawnie dokonać doboru wielkości urządzenia danego typu.

Typy urządzeń do indywidualnej gospodarki ściekowej.

Najbardziej ogólnego podziału urządzeń do indywidualnej gospodarki ściekowej można dokonać ze względu na przepływ ścieków, czyli:

 • zbiornik bezodpływowy tzw. szambo
 • urządzenie przepływowe, czyli wszystkie typy przydomowych oczyszczalni ścieków. W urządzeniach tego typu ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są do środowiska naturalnego przez:
  • rurowy drenaż rozsączający,
  • rurowe poletko rozsączające,
  • studnię chłonną,
  • tunele rozsączające,
  • pakiety rozsączające,
  • wylot bezpośrednio do rowu lub cieku wodnego

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, wybieramy

Jaką przydomową oczyszczalnię ścieków wybrać? 

Wybór konkretnego rozwiązania do indywidualnej gospodarki ściekowej nie jest prosty. Jak wykazano w niniejszym poradniku, każde rozwiązanie ma wady i zalety, dlatego dokładna ich analiza powinna pozwolić podjąć właściwą decyzję. Ze względu na lokalizację lub indywidualne wymogi niektóre cechy poszczególnych urządzeń będą miały dla przyszłego użytkownika znaczenie decydujące o konkretnym wyborze np. bezobsługowość lub bezzapachowość.

Przy wyborze odpowiedniego rozwiązania do indywidualnej gospodarki ściekowej pomocne będą również poradniki dotyczące ich kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych:

 1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków – koszty - montażu i utrzymania przydomowej oczyszczalni,
 2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków – przepisy - prawo, ustawy, które warto znać, zestawienie różnych aspektów prawnych związanych z ich budową.
Szambo ekologiczne - rozwiązanie najprostsze, ale czy ekonomiczne?

Szambo ekologiczne - rozwiązanie najprostsze, ale czy ekonomiczne?

Szambo ekologiczne, czyli zbiornik bezodpływowy, w którym gromadzone zanieczyszczenia płynne wywożone są cyklicznie przy pomocy taboru asenizacyjnego, jest rozwiązaniem najprostszym spośród wszystkich systemów indywidualnej gospodarki ściekowej.

Szambo ekologiczne i ekonomiczne?
Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym

Oczyszczalnia drenażowa, czyli osadnik gnilny z systemem doczyszczającym ścieki w warstwie żwiru. Jest to najprostszy typ przydomowej oczyszczalni ścieków charakteryzujący się najmniejszą skutecznością oczyszczania.

oczyszczalnia z drenażem rozsączającym
Bezprądowa oczyszczalnia ścieków

Bezprądowa oczyszczalnia ścieków

Typ oczyszczalni ze złożem biologicznym, której konstrukcja pozwala na bezprądowy sposób oczyszczania ścieków przy bardzo wysokiej skuteczności oczyszczania. Oczyszczalnia tego typu charakteryzuje się również wysokim stopniem bezobsługowości.

Bezprądowa oczyszczalnia ścieków
Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków SBR

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków SBR

Oczyszczalnia SBR (z ang. Sequencing Batch Reactor) jest to oczyszczalnia, której głównym elementem jest sekwencyjny reaktor porcjowy charakteryzujący się wysokim stopniem oczyszczania ścieków oraz pełną automatyzacją pracy oczyszczalni.

oczyszczalnia biologiczna SBR
Przydomowa hybrydowa oczyszczalnia ścieków bez osadnika gnilnego

Przydomowa hybrydowa oczyszczalnia ścieków bez osadnika gnilnego

Przydomowa oczyszczalnia hybrydowa bez osadnika gnilnego wykorzystuje do działania wyłącznie procesy tlenowe. Technologia pracy bioreaktora oparta jest na osadzie czynnym wspomaganym złożem biologicznym, co zwiększa skuteczność oczyszczania ścieków.

hybrydowa bez osadnika gnilnego
Rodzaje oczyszczalni schematy budowy - porównanie - wady i zalety

Rodzaje oczyszczalni schematy budowy - porównanie - wady i zalety

W miastach i gminach gdzie istnieją oczyszczalnie ścieków sprawa jest prosta: przyłącze kanalizacyjne. Inaczej wygląda sprawa w małych miejscowościach i gminach które nie posiadają oczyszczalni zbiorczych.

oczyszczalnie typy schematy wady zalety

Oczyszczalnie drenażowe - kompletne zestawy

Kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków oparte na wytrzymałych zbiornikach z PEHD - osadniki epurbio, epureco i Epurbloc.
Zbiorniki stosowane jako pierwszy etap oczyszczania ścieków w warunkach beztlenowych, znakowane są znakiem CE zodnie z normą PN-EN 12566-1.

Rozsączanie ścieków i zarazem kolejny etap oczyszczania odbywa się w gruncie przy pomocy rur drenażowych.

Zestawy EPURECO z drenażem rozsączającym

Zestawy EPURECO z drenażem rozsączającym

Kompletna oczyszczalnia oparta na zbiorniku EPURECO. Tunele i komory rozsączające GRAF nadają się do rozsączania zarówno ścieku oczyszczonego, jak i wód opadowych. Tunele i komory można ze sobą łączyć i układać w rzędach.

Zestawy EPURECO z drenażem rozsączającym
Zestawy EPURBIO z drenażem rozsączającym

Zestawy EPURBIO z drenażem rozsączającym

Kompletna oczyszczalnia drenażowa, oparta na zbiorniku EPURBIO. Dostępne trzy pojemności: 2100 litrów, 2700 litrów i 3400 litrów

Zestawy EPURBIO z drenażem rozsączającym
Zestawy EPURBLOC z drenażem rozsączającym

Zestawy EPURBLOC z drenażem rozsączającym

Kompletna oczyszczalnia drenażowa, oparta na zbiorniku EPURBLOC. Dostępne trzy pojemności: 2000, 2500 i 3000 litrów

Zestawy EPURBLOC z drenażem rozsączającym