Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

W przypadku braku możliwości podłączenia budynku do systemu kanalizacji sanitarnej jedynym rozwiązaniem są urządzenia do indywidualnej gospodarki ściekowej.

Do najbardziej popularnych rozwiązań należą zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, a wśród nich różne rodzaje m.in. drenażowa lub biologiczna oczyszczalnia ścieków. Same przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków występują w kilku typach wynikających z zastosowanej technologii oczyszczania, które charakteryzują się często odmiennymi cechami stanowiącymi ich wady lub zalety. Jaką przydomową oczyszczalnię ścieków wybrać? W niniejszym poradniku porównamy wady i zalety różnych rozwiązań do indywidualnej gospodarki ściekowej. Wskażemy również, w jaki sposób poprawnie dokonać doboru wielkości urządzenia danego typu.

Typy urządzeń do indywidualnej gospodarki ściekowej.

Najbardziej ogólnego podziału urządzeń do indywidualnej gospodarki ściekowej można dokonać ze względu na przepływ ścieków, czyli:

 • zbiornik bezodpływowy tzw. szambo
 • urządzenie przepływowe, czyli wszystkie typy przydomowych oczyszczalni ścieków. W urządzeniach tego typu ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są do środowiska naturalnego przez:
  • rurowy drenaż rozsączający,
  • rurowe poletko rozsączające,
  • studnię chłonną,
  • tunele rozsączające,
  • pakiety rozsączające,
  • wylot bezpośrednio do rowu lub cieku wodnego

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, wybieramy

Jaką przydomową oczyszczalnię ścieków wybrać? 

Wybór konkretnego rozwiązania do indywidualnej gospodarki ściekowej nie jest prosty. Jak wykazano w niniejszym poradniku, każde rozwiązanie ma wady i zalety, dlatego dokładna ich analiza powinna pozwolić podjąć właściwą decyzję. Ze względu na lokalizację lub indywidualne wymogi niektóre cechy poszczególnych urządzeń będą miały dla przyszłego użytkownika znaczenie decydujące o konkretnym wyborze np. bezobsługowość lub bezzapachowość.

Przy wyborze odpowiedniego rozwiązania do indywidualnej gospodarki ściekowej pomocne będą również poradniki dotyczące ich kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych:

 1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków – koszty - montażu i utrzymania przydomowej oczyszczalni,
 2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków – przepisy - prawo, ustawy, które warto znać, zestawienie różnych aspektów prawnych związanych z ich budową.