Jak głęboko należy zakopać rury wodociągowe i kanalizacyjne, żeby nie zamarzały?
ogrodnik / 03.11.2021

Jak głęboko należy zakopać rury wod-kan?

Jak głęboko należy zakopać rury wodociągowe i kanalizacyjne, żeby nie zamarzały?

Robienie wykopów, również tych pod instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, jest pracochłonne i kosztowne, dlatego chętnie prowadzilibyśmy rury tuż pod powierzchnią gruntu. To nie jest jednak takie proste. Należy je zakopywać na określonej głębokości, żeby je chronić przed zimnem i uszkodzeniem mechanicznym.

  1. Jaka jest głębokość strefy przemarzania w Polsce?
  2. Na jakiej głębokości układać rury wodociągowe i kanalizacyjne?

Jaka jest głębokość strefy przemarzania w Polsce?

Minimalna głębokość prowadzenia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, dająca pewność, że płynące w nich woda i ścieki nie zamarzną, zależy od głębokości przemarzania gruntu. W Polsce wyodrębniono cztery strefy klimatyczne o różnej głębokości strefy przemarzania - Hz.

strefy przemarzania gruntu w Polsce

Strefy przemarzania gruntu mapa Polski:

  1. Strefa pierwsza (Hz = 0,8 m) obejmuje zachodnią część Polski do linii Słupsk-Bydgoszcz–Konin-Opole,
  2. Strefa druga (Hz = 1,0 m) obejmuje centralną część kraju ograniczoną od północnego wschodu przez Olszyn i Ostrołękę,
  3. Strefa trzecia (Hz = 1,2 m) obejmuje obszar od południa zaznaczony linią biegnącą nieco powyżej Nowego Sącza, Krosna i Przemyśla, z wyjątkiem okolicy Kielc.
  4. Strefa czwarta (Hz = 1,4 m) to północno-wschodnie krańce kraju. Reszta obszaru należy do strefy trzeciej.

 

Na jakiej głębokości układać rury wodociągowe, a na jakiej kanalizacyjne?

Najbardziej narażone na zamarzanie są rury wodociągowe, dlatego należy je układać 40 cm poniżej głębokości przemarzania gruntu, licząc od rzędnej terenu do wierzchu przewodu. Warstwa przykrywająca rury kanalizacyjne powinna być o 10-20 cm większa od głębokości przemarzania, czyli wynosić 1-1,5 m.

Uwaga! Jeżeli wymagania dotyczące głębokości ułożenia przewodu ze względu na przemarzanie nie mogą być spełnione, przewód należy dodatkowo zabezpieczyć na przykład otuliną ochronną lub kablem grzejnym.