Wykopy pod fundamenty: błędy i najczęstsze problemy przy wykonywaniu prac ziemnych
ogrodnik / 04.11.2021

Wykopy pod fundamenty: błędy i najczęstsze problemy przy wykonywaniu prac ziemnych

Hałdy ziemi nie powinny leżeć bliżej niż 1 m od krawędzi wykopu, czyli za stojakami pod ławy drutowe. Podpowiadamy, jak uniknąć błędów przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty i jakie mogą się pojawić krytyczne momenty tego etapu budowy. Jeśli w porę nie zareagujemy na nieprawidłowości przy robieniu wykopów, budynek będzie źle posadowiony.

Nawet najlepsza organizacja budowy nie gwarantuje, że podczas prac nic nas nie zaskoczy. Pod powierzchnią zarośniętej krzakami działki akurat w miejscu przewidzianym pod budowę domu możemy natrafić na przykład na składowisko starych odpadów, przewarstwienia gleby albo wyższy od przewidywanego poziom wód gruntowych. Same niespodzianki podczas prac związanych z wykonywanie wykopów pod fundamenty nie są jednak tak groźne jak skutki ich zbagatelizowania.

Wykopy pod fundamenty: błędy i najczęstsze problemy przy wykonywaniu prac ziemnych

Nienośny grunt - problemy przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty

Najlepiej, jeśli ten problem zostanie wykryty podczas badań geotechnicznych jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Niestety, nie zawsze mamy takie badania. Co zrobić, jeśli okaże się, że pod warstwą humusu zalega warstwa torfu albo luźnego gruntu nasypowego? Na takim podłożu nie wolno postawić domu. W zależności od miąższości warstwy, czyli tego, jak głęboko sięga w dół, można pomyśleć o wymianie gruntu albo o posadowieniu pośrednim.

  • Wymiana gruntu

Wymiana gruntu jest opłacalna tylko wtedy, jeśli torf lub usypisko stanowi nieduże przewarstwienie, sięga nie głębiej niż 2 m w głąb, a pod nim znajduje się nośne podłoże. Taka sytuacja to jednak rzadkość. Zazwyczaj warstwy nienośne mają po kilka metrów głębokości.

  • Fundamenty pośrednie

Wymiana takiej ilości gruntu na nowy i odpowiednie zagęszczenie go w zasadzie nie jest możliwe. Dlatego najpopularniejszym i najprostszym rozwiązaniem jest przeprojektowanie sposobu posadowienia na fundamenty pośrednie - pale albo studnie. Przebijają one nienośne warstwy podłoża i stabilnie opierają się w tym odpowiednim. Nowe posadowienie musi zaprojektować konstruktor. Potrzebuje do tego informacji z badań geotechnicznych o przekroju gruntu - o t ym, jakie typy ziemi znajdują się na jakich głębokościach. Dopiero na ich podstawie zaproponuje liczbę i długość pali albo studni oraz ich rozmieszczenie. Zadaniem inwestora będzie już t ylko znalezienie jak najszybciej ekipy, która zajmie się wykonaniem pośrednich fundamentów - co w sezonie budowlanym może nie być łatwe!

Może Cię zainteresują praktyczne porady i odpowiedź na pytanie Jak prawidłowo wykonać wykopy pod fundamenty? Tutaj link: zasady prawidłowego wykonania wykopów pod fundamenty.

Do sprawdzenia podczas wykopów pod fundamenty

  1. czy były robione badania geotechniczne określające rodzaj podłoża i ewentualną miąższość nienośnych warstw
  2. rzeczywisty poziom wody gruntowej
  3. zgodność głębokości wykopu z projektem

Za wysoki poziom wody: problemy przy robieniu wykopów pod fundamenty

Zwierciadło wody gruntowej nie ma stałego poziomu. W zależności od uwarunkowań wodnych panujących na danym terenie na przestrzeni lat obniża się i podnosi. Dobrze widać to na przekrojach geotechnicznych. Opinia sąsiadów, którzy budowali dom kilka lat wcześniej i uważają teren za suchy, nie gwarantuje, że tak jest naprawdę. Może
się zdarzyć, że podczas kopania na dnie wykopu pojawi się woda – wyżej, niż się jej spodziewaliśmy.

  • Jak jest na to rada?

Najprościej jest przerwać wtedy prace i pozostawić wykop płytszy o 10-20 cm ( jeśli woda jest jeszcze wyżej, to już wymaga uwzględnienia w projekcie). Dalsze kopanie przy napierającej od dołu wodzie wymagałoby stałej pracy pompy, kosztownego obniżania poziomu zwierciadła wody gruntowej za pomocą systemu igłofiltrów oraz wykonywania wszystkich prac fundamentowych w przesiąkniętym wilgocią gruncie. Zmniejszenie głębokości wykopu oznacza, że budynek zostanie wyniesiony ponad teren - do 30 cm wolno podnieść poziom kalenicy bez zgłaszania, wystarczy wpis w dzienniku budowy. Będzie to wymagało sprytnego zaprojektowania podjazdu i podejścia do domu, wykonania dwóch schodków na ścieżce albo ułożenia jej „pod górkę”.

Jeżeli woda pojawi się na dnie wykopu o 10-20 cm wyżej, niż się spodziewaliśmy, najlepiej przerwać prace na tym etapie

Jeżeli woda pojawi się na dnie wykopu o 10-20 cm wyżej, niż się spodziewaliśmy, najlepiej przerwać prace na tym etapie. Jeśli gotowy wykop został zalany, należy odpompować wodę lub poczekać, aż odparuje albo wsiąknie, a rozpulchniony grunt z dna wybrać łopatą. To o kilka centymetrów pogłębi wykop