Budowa stawu w ogrodzie - instrukcja krok po kroku
ogrodnik / 05.09.2022

Staw kąpielowy definicja

Staw kąpielowy zdefiniować można jako sztucznie stworzony, odizolowany od środowiska hydrogeologicznego nieprzepuszczalnym materiałem, zbiornik wodny budowany w celach rekreacyjnych, posiadający ściśle zdefiniowane wymagania dotyczące jakości wody.

W celach uzdatniania wykorzystujące się oraz intensyfikuje mechaniczno-biologiczne procesy samooczyszczania się wód.

W skład stawów wchodzą część rekreacyjna (kąpielowa) oraz część regeneracyjna, w której znajdują się specjalnie skonstruowane filtry bagienne, odpowiedzialne głównie za utrzymanie właściwej jakości wody. Zwykle strefa ta, zasiedlona jest przez rośliny repozycyjne, biorące udział w procesach samooczyszczania się wody.

W skład systemu wchodzi wiele urządzeń, zarówno mechanicznych (filtry, skimmery, rynny przelewowe, pompy) jak i systemy filtracji biologiczno-chemicznej. 

Stawy kąpielowe mogą być budowane jako zupełnie nowe obiekty, lub powstają w ramach modernizacji istniejących kąpielisk.

Budowa stawu kąpielowego główne elementy

  • Część kąpielowa jest to fragment zbiornika używany przez kąpiących się, w którego skład wchodzić mogą fragmenty przeznaczone dla osób nieumiejących pływać np. brodziki oraz urządzenia do skoków.
  • Strefa regeneracyjna jest to obszar, w którym dokonuje się mechanicznego, biologicznego, jak i mechaniczno-chemicznego oczyszczania wody.
  • Filtry biologiczne – materiał filtrujący pokryty jest mikroorganizmami, gdzie poprzez procesy tlenowe jak i beztlenowe zachodzi proces oczyszczania wody.
  • Filtry adsorpcyjne to filtry, w których określone składniki zostają usunięte na skutek adsorpcji.
  • Rośliny repozycyjne to rośliny służące do ochrony brzegów, rekultywacji, czyszczenia gleby, czyszczenia wody oraz usuwania toksyn. W biologicznym oczyszczaniu wód znajdują zastosowanie niektóre gatunki roślin bagiennych (helofitów) jak i emersyjnych hydrofitów oraz żyjących całkowicie pod wodą hydrofitów submersyjnych.